20 aud la btc


Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

20 aud la btc

Les parties conviennent de coopérer en vue de renforcer le commerce régional dans le Pacifique, ainsi que l'intégration et la coopération régionales sur les questions concernant les mesures OTC et SPS. Părțile cooperează în vederea consolidării integrării regionale și promovării capacității sectoarelor public și privat de a respecta măsurile BTC și SFS. Les parties coopèrent afin de renforcer l'intégration régionale et de promouvoir la capacité des secteurs privé et public à se conformer aux mesures OTC et SPS.

Părţile reafirmă principiul transparenţei la aplicarea reglementărilor şi standardelor tehnice în conformitate cu Acordul BTC. Les parties réaffirment les principes de transparence dans l'application des règlements techniques et normes conformément à l'accord OTC. Cu excepția unor dispoziții contrare, definițiile cuprinse în anexa 1 la Acordul BTC se aplică prezentului protocol. Sauf disposition contraire, les définitions qui figurent à l'annexe 1 de l'Accord OTC s'appliquent au présent protocole.

20 aud la btc

Părţile convin să identifice şi să pună în aplicare cele mai adecvate mecanisme din rândul celor sprijinite de Acordul BTC pentru aspectele sau sectoarele prioritare în cauză. Les parties conviennent d'identifier parmi les mécanismes soutenus par l'accord OTC ceux qui sont les plus adaptés aux questions ou secteurs prioritaires concernés et de les mettre en œuvre.

20 aud la btc

De telles pratiques contredisent les engagements de la Chine 20 aud la btc tant que signataire à l'OMC de l'Accord relatif aux obstacles techniques au commerce OTC. Următoarele dispoziții ale Acordului BTC sunt încorporate și incluse în prezentul acord: Les dispositions suivantes de l'Accord OTC sont incorporées au présent accord et en font partie intégrante: Termenul "membri" din dispozițiile încorporate are același înțeles în prezentul acord ca în Acordul BTC.

Le terme «Membres» figurant dans les dispositions incorporées au présent accord a, dans celui-ci, le même sens que dans l'Accord OTC. Kantor bitcoin poti deveni model BTC live cam?

Comment devenir un Modèle BTC live cam? Platforma meserii Bitcoin pe bază de CFD-uri, ceea ce înseamnă că utilizatorii să vândă 20 aud la btc să cumpere produse financiare derivate care urmăresc prețul BTC lipsit de a deține efectiv activul inițial.

20 aud la btc

La plate-forme effectue l'opération Bitcoin sur une base CFD, ce qui signifie que les utilisateurs vendent et achètent des produits financiers dérivés qui suivent le prix BTC dépourvu de posséder effectivement l'actif d'origine. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

I was using coin gecko on the web browser and I enjoyed the site. So upon first downloading the app I was immediately given the option to select dark mode on the very first page. Some other fantastic functions are the setting options for the app to startup on the portfolio tab, and especially to be able to add widgets of your favorite coins so I could just swipe left on my home screen and see the price. Thank you CoinGecko! Răspunsul dezvoltatoruluiHi, thank you for your 5-star review!

Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.

20 aud la btc